• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om bålbrenning

INFORMASJON

Ansvarleg søker erklærer at brannsikkerheita er ivareteke i samsvar med gjeldande vilkår:

• Det skal ikkje brennast impregnert trevirke, plast eller kjemikalie.
• Det skal vere ein edrueleg person som har ansvar for brenninga.
• Det skal vere tilstrekkeleg med slokkeutstyr tilgjengeleg. Bålet skal ikkje vere større enn det du sjølv kan handtere. Dersom bålet kjem ut av kontroll ring 110. 
• Må ha løyve/godkjenning frå grunneigar.
• Vurdering av ver og vind.
• Ein må foreta ettersløkking.
• Ein må ha med telefon under brenninga.
• Brenninga foregår på eige ansvar for kva skader som kan oppstå. 

For å unngå unødig utrykningar pga at tredjepersonar ringer og melder om brann, må du rett før du tenner bålet ringer til 110-sentralen på tlf. 70 11 99 99.

Brannvesenet vurderer og saksbehandlar søknaden med heimel i brannvernlovens § 5, samt forskrift om brannforebygging § 3.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader