• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn

Innleiing

Utsleppsløyve - søknad

Skjemaet gjeld utslepp av avløpsvatn frå område utan offentleg tilknyting som er søknadspliktig etter forureiningsforskrifta kapittel 12.

Etablering av nye utslepp av sanitært avløpsvatn, eller vesentleg auke av eksisterande utslepp, er søknadspliktige jamfør forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknadsplikta gjeld også når avløp går til tett tank.

Det er søkar sitt ansvar å fylle ut ein nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysningar kommunen treng for å kunne behandle søknaden. Jfr. § 12-4.

Kommunen behandlar søknaden innan seks veker etter at søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt. Manglar opplysningar eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlinga. Prosjektering av jordreinseanlegg må utførast av folk med tilstrekkeleg kompetanse.

Bygging av avløpsanlegg er eit søknadspliktig tiltak i samsvar med § 20 i plan- og bygningsloven. Det må søkast byggeløyve i samsvar med plan- og bygningsloven før tiltaket blir sett i verk. Det er nok å varsle naboar ein gong dersom det blir søkt om utsleppsløyve og byggeløyve samtidig.

Meir informasjon om temaet og krav til søknad kan du finne her: https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop

Rettleiar til søknadsskjema finn du her.

 

 

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader