• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meldeskjema som meddommar/skjønsmedlem

Meddommer

Kort om oppgåva:

 • du skal avgjere skyldspørsmål saman med andre meddommarar og fagdommarar
 • du blir kalla inn i gjennomsnitt 2 rettssaker i året
 • du har møteplikt
 • du får vanlegvis fri frå arbeid for å utføre vervet. Tapt arbeidsforteneste blir erstatta
 • du blir vald for 4 år
 • du får opplæring

Kven kan vere meddommar?

 • du må vere mellom 21 - 70 år
 • du må kunne snakke og forstå norsk
 • du må vere norsk eller nordisk statsborgar
 • du må ha normal digital kompetanse
 • du må vere registrert som busett i Noreg de siste 3 årene, og vere folkeregistrert i Vestnes kommune
 • du må vere lovlydig
 • som jordskiftedommar må du vere i alminneleg god fysisk form

Du finn meir infomasjon om meddommarr på nettsida til Norges Domstoler 

 

Opplysningar om søkar
/
/
Ønska verv
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader