• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meldeskjema som meddommar/skjønnsmedlem

Meddommar

Kort om oppgåva:

 • du skal avgjere skyldspørsmål saman med andre meddommarar og fagdommarar
 • du blir kalla inn til 1-3 rettssaker i året
 • du har møteplikt
 • du får vanlegvis fri frå arbeid for å utføre vervet. Tapt arbeidsforteneste blir erstatta
 • du blir vald for 4 år

Kven kan vere meddommar?

 • du må vere mellom 21 - 70 år
 • du må kunne snakke og forstå norsk
 • du må vere norsk eller nordisk statsborgar eller vere registrert som busett i Noreg dei 3 siste åra
 • du må vere folkeregistrert i Vestnes kommune
 • du må ha normal digital kompetanse
 • du må ha plettfri vandel
 • som jordskiftedommar må du vere i alminneleg god fysisk form

Du finn meir infomasjon om meddommar på nettsida til Norges Domstoler.

 

OPPLYSNINGAR OM SØKAR
/
/
OM VANDEL

Du er utelukka grunna vandel dersom:

 • du er idømt ubetinga fengselsstraff i meir enn eitt år
 • du er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffelova § 40 eller §§ 62 til 65
 • du er idømt ubetinga fengselsstraff i eitt år eller mindre, og det ved valperiodens start 1.1.2025 er mindre enn 15 år sidan dommen var rettskraftig
 • du er idømt betinga fengselsstraff, og det ved valperiodens start 1.1.2025 er mindre enn 10 år sidan dommen var rettskraftig
 • du er idømt eller har vedtatt bøtestraff for eit forhold som etter lova kan medføre fengsel i meir enn eitt år, og det ved valperiodens start 1.1.2025 er mindre enn 10 år sidan dommen var rettskraftig eller vedtaket
 • du har fått betinga påtaleunnlating eller domutsetting for eit forhold som etter lova kan medføre fengsel i meir enn eitt år, og det ved valperiodens start 1.1.2025 er mindre enn 10 år sidan avgjerda var rettskraftig

Dom på samfunnsstraff medfører utelukking etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengda av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinga fengselsstraff vert kvar del vurdert for seg sjølv etter første ledd.

OFFENTLEG GJELDFORHANDLIN OG LIKNANDE
ØNSKA VERV
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader