• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling/Gratis SFO

INFORMASJON

Frå 1. august 2022 blei det innført at ikkje noko hushaldning skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein SFO-plass. Foreldrebetalinga er og regulert av maksimalprisen som er 3.000 - kroner pr. månad. Ordninga gjeld for barn på 1. t.o.m. 4. trinn


Maksimum samla person- og kapitalinntekt for at hushaldningar skal få rett til redusert foreldrebetaling er kr 500.000,-.


Betaling for kost (matpengar) kjem i tillegg.
Det er kommunen der barnet er folkeregistert som skal behandle søknadane om reduksjon i foreldrebetaling.


Ordninga gjeld for foreldre/foresatte med barn både i kommunale og private skular


Søknadsfrist
For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå 1. heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret.


Søknaden blir ikkje ferdigbehandla før tilstrekkeleg dokumentasjon er innlevert.

Innhenting av opplysningar
  • Eg bekreftar at mine opplysningar er korrekte og fullstendige.
  • Eg forstår at feilaktige eller manglande opplysningar vil medføre full pris og ev. krav om etterbetaling (gjeld redusert foreldrebetaling).
  • Eg pliktar å informere kommunen om endringar i bruttoinntekt eller sivilstatus (gjelr redusert foreldrebetaling).
  • Eg samtykker i at kommunen kan kontrollere oppgitte opplysningar om mi inntekt og formue hos Vestnes kommune, NAV og Skatteetaten (gjeld redusert foreldrebetaling).  
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader