• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om graveløyve / gravemelding - Elektronisk skjema

INFORMASJON

Informasjon om godkjenning av gravemelding

Krav til søknaden:

 1. Alle felt merka med * i dette skjemaet må fyllast ut og alle nødvendige vedlegg må leggjast ved denne gravemeldinga.
 2. Det må vere innhenta nødvendige løyve frå Telenor, energiselskap og ev. andre leidning-/kabeleigarar.
 3. Ansvarleg utførande forpliktar seg til at arbeidet blir utført i samsvar med "Retningslinjer og vilkår for legging av ledninger m.m…..", følge gjeldande lovverk og offentlege instruksar og at alle berørte parter er varsla.
 4. Det må vere innhenta samtykke frå berørte grunneigarar og naboar.
 5. Ved graving på kommunal eigedom er ansvarleg utførande ansvarleg for istandsetjing etter gravinga.
 6. Ansvarleg utførande kontrollerer om gravinga berører kulturminne og er fullt ansvarleg for ein slik kontroll.
Erklæring
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader